Wednesday, May 2, 2007

Tuition intensif SPM untuk anak-anak karkun

Syarat-syarat :
  1. pernah keluar sekurang-kurangnya 40H
  2. patuh kepada undang-undang pusat tuition
  3. tidak merokok *
  4. telah mendaftar untuk SPM tahun 2008
  5. setiap bulan keluar 3h
  6. setiap 2 bulan balik kampung